Zdobywaj nagrody w naszych ekokonkursach!

AktualnościEdukacja ekologicznaSpołeczność

Edukacja zdrowotna w szkolnej ławie – MEN wprowadza nowy przedmiot od września 2025

man and woman sitting on chairs

Edukacja zdrowotna od września 2025 roku wejdzie jako nowy przedmiot do szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Ministerstwo Edukacji Narodowej, we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Ministerstwem Sportu i Turystyki, opracowało innowacyjny program nauczania, który ma na celu kształtowanie prozdrowotnych postaw wśród młodego pokolenia. Nowy przedmiot zastąpi dotychczasowe wychowanie do życia w rodzinie, oferując uczniom znacznie szerszy zakres wiedzy i umiejętności. Decyzja ta jest odpowiedzią na rosnące wyzwania związane ze zdrowiem publicznym i ma na celu poprawę jakości życia młodych Polaków.

Edukacja zdrowotna zastąpi wychowanie do życia w rodzinie. Czego będą uczyć się uczniowie?

Nowy przedmiot, edukacja zdrowotna, będzie obowiązkowy dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, zastępując dotychczasowe wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania został opracowany przez ekspertów z dziedziny zdrowia, dietetyki, psychologii i sportu, aby zapewnić kompleksowe podejście do kształtowania zdrowych nawyków.

Uczniowie będą zdobywać wiedzę na temat zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej, higieny osobistej, zdrowia psychicznego oraz profilaktyki chorób. Nauczą się, jak czytać etykiety produktów spożywczych, układać zbilansowane posiłki i dokonywać świadomych wyborów żywieniowych. Ponadto, będą mieli okazję poznać różne formy aktywności fizycznej i rozwijać swoje umiejętności sportowe.

Ważnym elementem edukacji zdrowotnej będzie również kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, budowania pozytywnych relacji z rówieśnikami i rozwijania poczucia własnej wartości. Uczniowie będą uczestniczyć w warsztatach z zakresu komunikacji interpersonalnej, asertywności i rozwiązywania konfliktów.

Nowy przedmiot ma na celu wyposażenie młodych ludzi w niezbędną wiedzę i umiejętności, które pozwolą im dokonywać świadomych wyborów zdrowotnych przez całe życie. Dzięki temu, będą mogli cieszyć się lepszym zdrowiem fizycznym i psychicznym, a także lepiej radzić sobie z wyzwaniami współczesnego świata.

Zdrowe nawyki od najmłodszych lat – resort edukacji, zdrowia i sportu łączą siły

Wprowadzenie edukacji zdrowotnej do szkół jest wynikiem ścisłej współpracy między Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Zdrowia oraz Ministerstwem Sportu i Turystyki.

Resortom zależy na tym, aby:

 • Kształtować prozdrowotne postawy wśród dzieci i młodzieży od najmłodszych lat
 • Zapobiegać chorobom cywilizacyjnym, takim jak otyłość, cukrzyca czy choroby sercowo-naczyniowe
 • Promować aktywny i zdrowy styl życia jako alternatywę dla siedzącego trybu życia i niezdrowych nawyków żywieniowych
 • Zwiększyć świadomość uczniów na temat wpływu ich wyborów na zdrowie fizyczne i psychiczne

Współpraca międzyresortowa umożliwi:

 • Opracowanie kompleksowego programu nauczania, który będzie uwzględniał najnowsze badania i zalecenia ekspertów z różnych dziedzin
 • Zapewnienie szkołom odpowiednich materiałów dydaktycznych, pomocy naukowych i sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji założeń programowych
 • Organizację szkoleń i warsztatów dla nauczycieli, aby mogli skutecznie przekazywać wiedzę i kształtować pożądane postawy wśród uczniów
 • Monitorowanie efektów wprowadzenia nowego przedmiotu i dostosowywanie programu do zmieniających się potrzeb i wyzwań

Dzięki połączeniu sił resortów edukacji, zdrowia i sportu, uczniowie będą mieli dostęp do najlepszej jakości edukacji zdrowotnej, co przełoży się na poprawę ich zdrowia i jakości życia w przyszłości.

edukacja zdrowotna

Holistyczne podejście do zdrowia w szkołach. Nowy przedmiot odpowiedzią na wyzwania XXI wieku

Edukacja zdrowotna w szkołach będzie opierać się na holistycznym podejściu do zdrowia, uwzględniającym nie tylko aspekty fizyczne, ale również psychiczne, emocjonalne i społeczne. Takie całościowe ujęcie tematu pozwoli uczniom zrozumieć, że zdrowie to nie tylko brak choroby, ale stan pełnego dobrostanu we wszystkich sferach życia.Program nauczania będzie dostosowany do potrzeb i wyzwań, przed którymi stają młodzi ludzie w XXI wieku. Uczniowie będą zdobywać wiedzę i umiejętności dotyczące:

 • Radzenia sobie z stresem i presją związaną z życiem w szybko zmieniającym się świecie
 • Budowania odporności psychicznej i emocjonalnej w obliczu trudności i niepowodzeń
 • Rozwijania kompetencji społecznych, takich jak empatia, komunikacja i współpraca
 • Krytycznego myślenia i podejmowania świadomych decyzji w oparciu o rzetelne informacje
 • Korzystania z nowych technologii w sposób zrównoważony i bezpieczny dla zdrowia

Holistyczne podejście oraz edukacja zdrowotna pozwoli uczniom lepiej zrozumieć zależności między różnymi aspektami zdrowia i dostrzec, jak ich wybory i styl życia wpływają na ich samopoczucie i funkcjonowanie w społeczeństwie. Dzięki temu będą mogli rozwijać się harmonijnie i stawać się świadomymi, odpowiedzialnymi obywatelami, gotowymi sprostać wyzwaniom współczesnego świata.

Powiązane artykuły
AktualnościPolityka ekologicznaZrównoważona gospodarkaZrównoważony biznes

Greenwashing - Unia Europejska zaostrza walkę

AktualnościEkologiaKlimatPolityka ekologiczna

Nature Restoration Law - Unia Europejska przyjmuje przełomowe prawo o odbudowie przyrody

PolecamyEdukacja ekologicznaWywiadyZrównoważona moda

Aleksandra Jaskułowska - odważnie o zrównoważonej modzie

AktualnościInnowacjeWydarzenia

Olga Malinkiewicz - polska innowatorka rewolucjonizująca rynek energii słonecznej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *