KlimatSpołeczność

Zielone inicjatywy w Polsce

Zielona inicjatywa to projekt lub działanie mające na celu ochronę środowiska naturalnego oraz promowanie zrównoważonego rozwoju. Polega na podejmowaniu działań mających na celu zmniejszanie negatywnego wpływu człowieka na środowisko i stawianiu na zielone…