Z ostatniej chwili: Sprawdź ile zaoszczędzi Twoja firma wprowadzając ekologiczne zmiany.

Polityka ekologicznaZdrowie

Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza może znacząco obniżyć ryzyko chorób sercowo-naczyniowych w Europie

woman sitting on gray tree log on forest under trees during sunrise

Zanieczyszczenie powietrza od dawna jest uważane za jedno z głównych zagrożeń dla zdrowia publicznego. Nowa analiza opublikowana przez Europejską Agencję Środowiska (EEA) dostarcza dowodów na to, że zanieczyszczenie powietrza ma bezpośredni wpływ na choroby sercowo-naczyniowe, które są główną przyczyną zgonów w Europie

Główne ustalenia z analizy EEA:
Naukowe dowody wskazują, że czynniki środowiskowe są odpowiedzialne za znaczący odsetek chorób sercowo-naczyniowych. Co najmniej 18% wszystkich zgonów z powodu chorób sercowo-naczyniowych w Europie jest spowodowanych kluczowymi czynnikami środowiskowymi, takimi jak zanieczyszczenie powietrza, ekstremalne temperatury, bierne palenie tytoniu i ołów. Analiza EEA podkreśla, że te liczby są prawdopodobnie niedoszacowane, ponieważ nie uwzględniają one takich czynników jak ekspozycja w miejscu pracy, zanieczyszczenie hałasem czy ekspozycja na inne toksyczne chemikalia.

A co na to wszystko nauka medyczna?
Zgodnie z badaniem opublikowanym w The New England Journal of Medicine, zanieczyszczenie powietrza jest często pomijane jako ważny czynnik przyczyniający się do chorób sercowo-naczyniowych. Inne badania przeprowadzone przez US EPA wskazują, że długotrwała ekspozycja na cząstki stałe i tlenki azotu może przyspieszać starzenie się naczyń krwionośnych i przyczyniać się do szybszego gromadzenia się wapnia w tętnicy wieńcowej.

green leaf with black background

Jak możemy działać?
Aby skutecznie zmniejszyć ryzyko chorób sercowo-naczyniowych związanego z czynnikami środowiskowymi, konieczne jest wprowadzenie skutecznych przepisów i regulacji. Obywatele mają ograniczone możliwości ochrony przed ryzykiem środowiskowym, dlatego tak ważne jest wprowadzenie odpowiednich przepisów prawnych na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Zielone podsumowanie
Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i innych czynników środowiskowych może znacząco przyczynić się do poprawy zdrowia publicznego w Europie. Współpraca międzynarodowa, badania naukowe i skuteczne regulacje są kluczem do osiągnięcia tego celu.


Źródła:

  1. Europejska Agencja Środowiska
  2. The New England Journal of Medicine
  3. US EPA – Linking Air Pollution and Heart Disease
  4. US EPA – Particle Pollution and Cardiovascular Effects
  5. American Heart Association – Air Pollution and Heart Disease, Stroke
Related posts
BiznesKlimatPolityka ekologiczna

"Ochrona Bioróżnorodności: Dlaczego Każdy Gatunek Ma Znaczenie"

BudownictwoPolityka ekologiczna

Zielone Miasta Przyszłości: Jak Urbanizacja Może Przyczynić się do Ochrony Środowiska

BiznesKlimatPolityka ekologiczna

Zielona Rewolucja Opakowań: Przeskok Firm do Świata Biodegradacji

BiznesPolityka ekologiczna

Etyczny łańcuch dostaw - co to jest?

Sign up for our Newsletter and
stay informed

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *