Z ostatniej chwili: Sprawdź ile zaoszczędzi Twoja firma wprowadzając ekologiczne zmiany.

BudownictwoZrównoważona gospodarka

Budownictwo i budynki w erze zrównoważonej gospodarki


W obliczu globalnych wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi, budownictwo staje przed koniecznością dostosowania się do nowych realiów. Jakie trendy i praktyki dominują w zrównoważonym budownictwie? Jakie korzyści płyną z takiego podejścia?

Budownictwo a zrównoważona gospodarka
Budownictwo odgrywa kluczową rolę w gospodarce, konsumując około 50% wszystkich wydobywanych surowców. Jest też odpowiedzialne za 35% odpadów w UE. Emisje gazów cieplarnianych związane z budownictwem stanowią 5-12% całkowitych emisji. W obliczu tych danych, zrównoważone podejście staje się nie tylko pożądane, ale wręcz konieczne.

Zrównoważone materiały w budownictwie
Wykorzystanie zrównoważonych materiałów w budownictwie to nie tylko trend, ale przede wszystkim konieczność. Komisja Europejska planuje wprowadzenie systemów oceny cyklu życia budynków oraz promowanie działań mających na celu poprawę ich trwałości. Istotne jest także zwiększenie zawartości materiałów pochodzących z recyklingu w produktach budowlanych.

architectural photography of concrete stair

Trendy w zrównoważonym budownictwie
Według raportu PLGBC, w ciągu roku od marca 2022 do marca 2023, powierzchnia certyfikowanych budynków wzrosła o 27%, osiągając 36 mln m^2. Największy wzrost odnotowano w sektorze magazynowym, głównie w ramach certyfikacji BREEAM. Z kolei, jak podaje portal a8architektura.pl, zrównoważone budownictwo przynosi liczne oszczędności oraz korzyści dla środowiska.

Zrównoważone praktyki w budownictwie
Oprócz materiałów, kluczowe znaczenie mają także praktyki budowlane. Komisja Europejska promuje zasady obiegu zamkniętego w całym cyklu życia budynków. Oznacza to, że wszystkie materiały używane w budynku powinny być ponownie wykorzystywane lub recyklingowane.

Zielone podsumowanie
Zrównoważone budownictwo to przyszłość sektora. Dzięki odpowiedzialnym praktykom i wykorzystaniu nowoczesnych materiałów, budownictwo może stać się jednym z filarów zrównoważonej gospodarki. Współpraca między sektorem budowlanym, rządami i organizacjami pozarządowymi jest kluczem do osiągnięcia tych celów.


Źródła:

  1. a8architektura.pl
  2. planradar.com
  3. green-projects.pl
  4. businessinsider.com.pl
  5. aggreko.com
Related posts
BudownictwoPolityka ekologiczna

Zielone Miasta Przyszłości: Jak Urbanizacja Może Przyczynić się do Ochrony Środowiska

BudownictwoLifestyle

Domowy ogród solarny

Polityka ekologicznaZrównoważona gospodarka

Europa wkracza w nową erę przemysłową: Ekologia, cyfryzacja i globalna konkurencja

BiznesBudownictwoInnowacje

Polska walczy z niskiej jakości pompami ciepła: Rządowy cel czy konsumencka pułapka?

Sign up for our Newsletter and
stay informed

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *